Thưởng nạp lại 25% không giới hạn

Thưởng nạp lại 25% không giới hạn

166
0
SHARE

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

1/10/2017 Đến 31/10/2017

 

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỐ LẦN THAM GIA
25% 200,000 2,000,000 18 VÒNG 30 NGÀY MỖI NGÀY MỘT LẦN

LƯU Ý:

Tiền gửi có thể tham gia tại tất cả các sảnh
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND – Tham gia khuyến mãi nạp lại
Doanh thu cược yêu cầu: 4,500,000 VND
Cách tính: (200,000 + 50,000) X 18

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. 1. Thành viên có thể tham gia khuyến mãi mỗi ngày một lần duy nhất.
  2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
  3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
  4. 4. Điều khoản và điều kiện chungcủa chương trình khuyến mãi được áp dụng.

LEAVE A REPLY