Cách gửi tiền K8

Cách gửi tiền K8

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn gửi tiền qua 4 hình thức ở K8:

Help2Pay

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn Gửi Tiền.

Gửi tiền ở K8 qua Help2pay

Bước 2: Chọn mục Help2Pay, nhấn Gửi tiền ngay.

Gửi tiền ở K8 qua Help2pay

Bước 3: Chọn Ngân hàng & nhập số tiền.

Gửi tiền ở K8 qua Help2pay

Bước 4: Kiểm tra xác nhận tiền gửi, nhấn Chuyển Tiền.

Gửi tiền ở K8 qua Help2pay

Ngân lượng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn Gửi Tiền.

Gửi tiền ở K8 qua ngân lượng

Bước 2: Chọn mục Ngân lượng, nhấn Gửi tiền ngay.

Gửi tiền ở K8 qua ngân lượng

Bước 3: Điền thông tin gửi tiền, nhấn Gửi.

Gửi tiền ở K8 qua ngân lượng

Bước 4: Kiểm tra thông tin gửi tiền, nhấn Chuyển Tiền.

Gửi tiền ở K8 qua ngân lượng

Ngân hàng địa phương

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn Gửi Tiền.

Gửi tiền ở K8 qua ngân hàng

Bước 2: Chọn mục Chuyện khoản ngân hàng, nhấn Gửi tiền ngay.

Gửi tiền ở K8 qua ngân hàng

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản, nhấn Gửi

Gửi tiền ở K8 qua ngân hàng

Bước 4: Chọn phương thức gửi tiền tại quầy, ATM, Internet Banking. Sau đó thông báo cho hỗ trợ trực tuyến để tiền cập nhật vào tài khoản.

Gửi tiền ở K8 qua ngân hàng

Thẻ cào

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn Gửi Tiền.

Gửi tiền ở K8 bằng thẻ cào

Bước 2: Chọn mục Gửi tiền thẻ cào, nhấn Gửi tiền ngay.

Gửi tiền ở K8 bằng thẻ cào

Bước 3: Chọn loại thẻ, số tiền, số thẻ cào, số pin, sau đó nhấn Tiếp theo.

Gửi tiền ở K8 bằng thẻ cào

Bước 4: Kiểm tra thông tin gửi tiền, nhấn Gửi ngay

image_thumb[32]