Category: Thành Viên Thân Thiết

Thưởng nạp lại 50% hằng ngày

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: 1/10/2017 Đến 31/10/2017   NỘI DUNG: Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TỐI ĐA SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỐ LẦN THAM GIA 50% 200,000 2,000,000 25 VÒNG 30 NGÀY MỖI TUẦN MỘT LẦN DUY NHẤT LƯU Ý: Tiền gửi

Thưởng nạp lại 25% không giới hạn

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH 1/10/2017 Đến 31/10/2017   NỘI DUNG: Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỐ LẦN THAM GIA 25% 200,000 2,000,000 18 VÒNG 30 NGÀY MỖI NGÀY MỘT LẦN LƯU Ý: Tiền gửi có
Chú ý !!! Bạn được tặng 100k tiền cược miễn phí Chơi Ngay
Hello. Add your message here.